KONULAR
Mantık
Kümeler
Sayılar (Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Çift Tam Sayılar, Tek Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, İrrasyonel Sayılar, Gerçel Sayılar,
Bölünebilme Kuralları
Bir Tamsayının Asal Çarpanları ve Tam Sayı Bölenleri
EBOB ve EKOK
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
Üslü İfadeler
Köklü İfadeler
Oran – Orantı
Problemler ( Sayı ve Kesir Problemleri, Yaş Problemleri, Yüzde Problemleri, Kâr Zarar Problemleri, Faiz Problemleri, Karışım Problemleri, Hareket Problemleri, İşçi Problemleri, Havuz Problemleri,